Stek

Sen o stek symbolizuje sytuacje, które pozwalają mieć pełną kontrolę, podejmować ważne decyzje, mieć władzę lub czuć wszechmocny. Mieć rzeczy na swój sposób. Zazwyczaj symbolizuje podejmowanie decyzji, które leży w twoim najlepszym interesie lub sytuacje, które pozwalają dyktować zasady. Stek ma symbolikę wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu, które napędza to poczucie władzy.