Bizony lub żubry

Jeśli marzyciel marzył o zobaczeniu żubra, to symbolizuje dzikie, podstawowe i potężne aspekty ciebie. Najlepszym wyjaśnieniem tego snu jest raleted do znaczenia bawoły sen. Proszę spojrzeć na to i spróbować dowiedzieć się więcej o swoim śnie.