Kozioł ofiarny

Kiedy widzisz charakter kozła ofiarnego, to takie marzenie ostrzega o przyszłych nieprzyjemnych konsekwencjach, jeśli nic z tym nie zrobisz. Może nie bierzesz żadnej odpowiedzialności za swoje działania i zachować życie w grze, a nie biorąc rzeczy poważnie.