Kręgle

Sen o kręgle symbolizuje doświadczenie w życiu, w którym próbujesz usunąć wieloaspektowy problem lub wiele problemów w tym samym czasie. Strajki wskazują na sukces, a chybienia wskazują na niepowodzenie w osiąganiu celów lub spełnianiu pragnień. Grać i ma kilka pozostałych pinów symbolizuje sukces w radzeniu sobie z pewnymi problemami, ale nie rozwiązuje innych.