Kompas

Sen o kompasie symbolizuje wskaźnik w twoim życiu o tym, jak dobrze sobie radzisz lub jak dobrze się rozwijasz. Wartość referencyjna lub porównanie wskazujące kierunek, w jakim się znajdujesz lub kierunek, w jakim należy się wybrać. Alternatywnie, kompas może odzwierciedlać mentora lub doradcę, z którym komunikujesz się, gdy czujesz się zagubiony. Kompas może być znakiem, że rozważasz bieg swojego życia i musisz przemyśleć ścieżkę, którą podążasz za sytuacją.