Przedłużacz

Po interakcji lub znaleźć lub zobaczyć przedłużacz, kiedy marzysz, można interpretować jako symbolikę, że trzeba skojarzyć z energicznych ludzi. Powinieneś rozpoznać ten aspekt siebie, który został uśpiony i ożywić go, świeżą energię, którą można znaleźć w nowym środowisku.