Van

Sen o minivan symbolizuje podejmowania decyzji, które jest ostrożny i odpowiedzialny.