Peelingi

Kiedy obierasz coś we śnie, to pokazuje rzeczy, które wypuszczasz i pozbywasz się. Być może są pewne rzeczy w twoim życiu, że chcesz, że nigdy nie widziałem ich ponownie.