Orzechy nerkowca

Sen z orzechami nerkowca symbolizuje uczucia dotyczące celu lub sytuacji, jest bardzo łatwy do zdobycia. Negatywnie orzechy nerkowca mogą odzwierciedlać naiwne przekonanie, że wyzwanie lub problem zostaną łatwo rozwiązane. Myśląc, że jeśli nadal robisz coś, co jest naprawdę łatwe do rozwiązania trudnego problemu. Poddanie się coś niebezpiecznego podczas odczuwania, że nie jest poważne. Sen o zatrutej nerkowca może odzwierciedlać uczucia dotyczące wyborów, które miały być bardzo łatwe do zadzwonienia. Poczucie, że coś, co miało być teraz bardzo łatwe, jest całkowicie niezgodne z twoimi celami.