Aerozolu

Sen z sprayem może symbolizować wygodną zdolność do zmiany czegoś.