Marchew

Sen z marchewką symbolizuje sytuację lub nawyki, które dają pewność, że nie robisz nic złego. ~Wiedząc~, że jesteś pozytywny. Pewność, że jesteś właściwy lub że jesteś we właściwym rogu.