Nieszczęście

Marzyć, że masz chorobę symbolizuje problem lub trudności, które można sobie sprawę, jest nie do zniesienia. Możesz mieć problem, który jest bardzo trudny do pozbycia się.