Jesień

Marząc, że jesteś kimś, kopanie reprezentuje stłumioną agresję, której nie jesteś w stanie wyrazić w swoim życiu czuwania. Dreaming, że jesteś kopnięty wskazuje, że czujesz się ofiarą lub skorzystał. Sen może być mówi, aby przestać czuć żal do siebie. Alternatywnie, marzenie może być stara się popchnąć cię do przodu i motywować cię do kontynuowania w kierunku swoich celów. Marząc, że kopiesz piłkę, wskazuje na beztroski czas wolny od zmartwień i odpowiedzialności. Może to również oznaczać, że potrzeba kontroli.