Chata

Sen o chatce oznacza obojętny sukces. Sen, że śpisz w chatce, oznacza zły stan zdrowia i niezadowolenie. Widok chaty na zielonym pastwisku oznacza dobrobyt, ale zmienne szczęście.