Rolnik

Marząc, że jesteś rolnikiem symbolizuje pracę, która jest w toku na pełnych obrotach. Być rolnikiem we śnie jest symbolem swojego najwyższego potencjału. Ponadto pokazuje wzrost wydajności. Czy czujesz swój pełny potencjał? Alternatywnie, może to sugerować, że trzeba pracować jako rolnik. Musisz włożyć więcej wysiłku, niż dążyć do uzyskania wszystkich korzyści.