Osiągnąć

Marząc, że pochodzisz z czegoś lub ktoś oznacza tęsknotę lub pragnienie czegoś, czego nie masz. Sen może być również symbolem emocjonalnej pustki w twoim życiu, którą próbujesz wypełnić.