Aldrava ( Aldrava )

Sen o przystanku drzwi symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto czyni dodatkowy wysiłek, aby być zauważonym.