Hopscotch (hopscotch)

Marząc, że grasz hopscotch, ma znaczenie symboliczne i sugeruje swoje dziecinne i niedojrzałe zachowanie. Z drugiej strony, może być inne wyjaśnienie, sen może symbolizować skłonność do przechodzenia z zadania do zadania lub nie być w stanie zatrzymać się w jednym miejscu.