Anarchia

Sen o anarchii symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto wystawia zasady lub bierze sprawy w swoje ręce. Być może trzeba okazać pewną powściągliwość podczas wyrażania siebie. Może symbolizować pogardę dla status quo.