Trąd

Sen o trąd symbolizuje uczucia zauważenia skażenia lub utraty, które nigdy nie mogą się poprawić. Trąd może odzwierciedlać uczucia dotyczące trwale zniszczonej reputacji lub strachu, że stanie się pariasem. Brak wykluczenia nadziei lub porzucenia. Alternatywnie, trąd może odzwierciedlać strach przed kojarze się z czyjąś złą reputacją. Marzenie o trądzie może odzwierciedlać poczucie bycia pariasem. Uczucie trwale pomijane z powodu czegoś, co powiedział lub zrobił. Może to być również reprezentacja uczuć o nigdy nie być zauważony w pozytywnym świetle, nigdy więcej. Czuję, że nikt nie dba o coś, co powiedziałeś lub zrobiłeś.