Harfa

Aby zobaczyć lub zagrać na harfie, kiedy marzysz, jest ciekawym znakiem swojego marzenia. Ten znak wskazuje duchową harmonię. To symbol uzdrowienia.