Historia

Marząc o historii, sugeruję, że cofasz się na wcześniejszą chwilę. Być może próbujesz odzyskać lub przeżyć przeżycie przeszłych emocji. Być może próbujesz trzymać się starych przekonań i przestarzałych sposobów myślenia.