Niechęć

Sen o animozje symbolizuje konflikt w budzących się sytuacjach życiowych. Osoba lub sytuacja może czuć się wrogo nastawiona lub antagonistyczna dla swoich celów lub dobrego samopoczucia. Alternatywnie, animozje mogą odzwierciedlać problemy z konfrontacją czegoś, czego się boisz. Możesz również żywić uczucia urazy, gniewu lub zazdrości.