Orki

Śniąc, że jesteś orki wskazuje, że robisz nowy początek. Przygotowujesz się do wzrostu i zmian.