Łuku

Jeśli kłaniasz się we śnie, to marzenie wskazuje na osiąga swoje cele, które są przeznaczone do. Być może mocno uwierzyć w siebie i to, co jesteś w stanie zrobić ze swoją mocą. Sen o łuku Łucznika oznacza jego ambicje i osiągnięcia w jego zadaniach.