Osoba biznesowa

Sen biznesmena symbolizuje aspekt siebie, który jest dobrze zorganizowany, biegły lub ekspert w pewnym sensie myślenia.