Schronienie

Sen o schronie, który symbolizuje opiekę lub że starannie chroni się przed potencjalnym problemem. Ty lub ktoś inny może próbować uniknąć poważnych konsekwencji lub reperkusji. Unikanie cudzego gniewu lub trzymanie się z dala od innych podczas emocjonalnego niepokoju. Nie chcąc być zaangażowanym lub związanym z niepokojącą sytuacją.