Azji

Sen o Azji symbolizuje sytuacje w twoim życiu, które są nienormalne, niezwykłe lub które postrzegasz jako ~do tyłu~. Znak, że może trzeba dostosować się do sytuacji lub przeżywa szok kulturowy. Zastanów się nad konkretnym krajem, w którym jest i stereotypami, które mogą być z nim związane, jeszcze bardziej sensowne.