Killer

Kiedy marzysz o zamordowaniu, oznacza to rozpaczliwą sytuację, którą należy drastycznie zmienić. Istnieje kilka szczegółów, które należy rozwiązać. Jeśli marzysz o tym, że ktoś zostanie zamordowany, oznacza to odrzucenie małych komponentów, które mogą wydawać się nieistotne, ale ma duże znaczenie w twoim życiu. Upewnij się, że nie unikasz tych szczegółów, ponieważ będzie to miało duże znaczenie w przyszłości.