Podpis

Widząc swój podpis we śnie symbolizuje swoją umowę i akceptację dla pewnego warunku lub sytuacji. Twoja pieczęć zatwierdzenia.