Atlas

Marzenie o atlasie symbolizuje umiejętną wiedzę. Mieć wszystkie odpowiedzi w jakiejś konkretnej dziedzinie lub umiejętności. Zdolność do pełnej kontroli nad ludźmi lub całkowitego manipulowania sytuacjami w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Atlas może być oznaką, że w jakiejś dziedzinie nie ma nic do nauczenia się. Negatywnie, atlas może odzwierciedlać zdolność adept do manipulowania ludźmi, lub zmienić to, co się dzieje, aby utrzymać ludzi zarządzanych. Może to być również znak, że jesteś bardzo zaniepokojony wiedzą fachową do tego stopnia, że inne obszary cierpią.