Autyzm

Sen kogoś z autyzmem może reprezentować trudności w komunikowaniu się lub ~wiedząc przez kogoś. Twoje sumienie innych, którzy celowo nie słuchają rozumu ani ostrzeżeń. Może to być również przedstawienie uczuć o tym, że inni są tak uparty lub arogancki, że słyszą wszystko, co im mówi i nigdy nic z tym nie robić. Jego uczucia frustrował się z innymi, wolą być wadliwe, pomimo jego rady lub ostrzeżenia. Marzenie o byciu autystycznym może stanowić trudności w słuchaniu rozumu lub ostrzeżeń. Możesz mieć również trudności ze ssłuchem kogoś, kogo nie szanujesz. Pełna świadomość tego, co się do ciebie mówi, ale preferując porażkę, ponieważ jesteś zbyt arogancki, zawstydzony lub boi się coś zrobić. Alternatywnie, bycie autystycznym może odzwierciedlać niepewność, że nie musisz być jak inni ludzie.