Pacha

Sen o pachach symbolizuje myśli i uczucie związane z aprobatą i akceptacją społeczną.