Dziękczynienia

Jeśli marzysz dziękczynienia, to wskazuje, że związek masz z rodziną, przyjaciółmi i krewnymi. Dziękczynienie to dzień każdego spędzać czas na stole. Miłość i inne pozytywne uczucia są wyrażane wobec tych, którzy są otoczeni. Może są ludzie, którzy dali ci wiele porad wspierających, więc czujesz się za nie wdzięczny.