Tratwa

Sen o tratwie spacerowej symbolizuje niepewność lub negatywne sytuacje, które czujesz się dobrze, wiedząc, że są przez Ciebie leczone. Uczucie dobrze przewożone przez problem.