Wanny

Sen o wannie symbolizuje pozytywne lub wygodne nastawienie, gdy pozbędziesz się problemów. Dobre samopoczucie lub dobra zabawa jako konflikt lub negatyzm jest traktowana. Alternatywnie wanna może odzwierciedlać badanie dreamer własnych myśli i uczuć na temat problemów lub problemów masz, ponieważ są one oczyszczone z twojego życia.