Łodzie wiosłowe

Sen o łodzi wiosłowej symbolizuje konfrontację z negatywną lub niepewną sytuacją, którą rozumieją jako wspaniałą. Nie czujesz poczucia niebezpieczeństwa ani pilności. Można nawet zobaczyć potencjalne korzyści z połami się czas radzenia sobie z problemem.