Hit

Marzenia o tym, że jesteś pokonany wskazuje, że trzeba dokonać pewnych fundamentalnych zmian w swojej postaci. Musisz dokonać pewnych świadomych korekt i ocen. Alternatywnie, sugeruje się, że ktoś pcha cię poza granice.