Baterii

Jeśli śniłeś i we śnie, widziałeś, że grasz na perkusji, wskazuje, że postęp przez życie według własnych warunków. Jesteś silną wolią i stoisz na drodze do podejmowanych decyzji. W śnie słuchania bębna, symbolizuje rytm życia i potrzebę utrzymania stałego rytmu w dążeniu do jego celów.