…We śnie śmierć oznacza religijną porażkę, zepsucie i wzrost pozycji na świecie. Ta interpretacja ma zastosowanie, jeśli ktoś jest niesiony na marach lub na noszach, a jego pogrzebowi towarzyszy płacz i lament, chyba że jest pochowany we śnie. Jeśli ktoś we śnie jest świadkiem własnego pochówku, oznacza to, że jego sprawa jest beznadziejna i zostanie pochwycony przez świat. Naśladowców lub pomocniczą świtę będzie tak wielu, jak tych, którzy we śnie chodzą po jego pogrzebie. Jednak podbije ludzi i przejedzie po ich barkach. Jeśli ktoś umiera we śnie, ale nie wygląda na zmarłych i nie ma płaczu nad jego śmiercią ani pogrzebem we śnie, to znaczy, że jedna z jego posesji zostanie zburzona lub pokój w jego domu zawalenie się lub zapadnięcie się ściany lub może to oznaczać, że filar się zawali. Taki sen może również oznaczać słabość religijną lub ślepotę serca. Mimo to będzie żył długo. Jeśli ktoś umiera we śnie i wygląda jak martwy, a jego ciało jest umyte i owinięte w całun, oznacza to również słabość w jego religii. Cały smutek i płacz, jaki widzi się w tym przypadku, reprezentuje jego wzrost w randze i awans na świecie. Śmierć we śnie oznacza również podróże lub może oznaczać biedę. Śmierć i pochówek we śnie oznacza również, że umrze on bez skruchy. Jeśli ktoś wyjdzie z grobu po pogrzebie we śnie, oznacza to, że pokutuje za swoje grzechy przed śmiercią. Śmierć we śnie oznacza również małżeństwo, ponieważ zmarły jest myty i perfumowany, a pan młody również się kąpie i namaszcza perfumami w dniu ślubu. Jeśli ktoś umrze i zostanie przeniesiony na barki ludzi, chociaż nie pogrzebią go we śnie, oznacza to, że pokona swojego wroga i jeśli kwalifikuje się na przywództwo, osiągnie to. Powrót do życia po śmierci we śnie oznacza, że ​​ktoś stanie się bogaty i pozbędzie się ubóstwa lub może oznaczać, że pokutuje za swoje grzechy. Ten sen oznacza również bezpieczny powrót podróżnika do domu. Śmierć nieznanej kobiety we śnie oznacza brak deszczu lub głodu, a jeśli we śnie wraca do życia, oznacza to deszcz. Ogólnie rzecz biorąc, śmierć kobiety we śnie oznacza śmierć dziecka w stanie czuwania i odwrotnie. Jeśli zmarły mówi komuś we śnie, że nie umarł, oznacza to, że jest błogosławiony w życiu ostatecznym. Noszenie zmarłego we śnie oznacza noszenie prowiantu lub zapasów osoby niereligijnej i bezbożnej. Noszenie zmarłego w inny sposób niż przenoszenie zmarłego do pochówku we śnie oznacza zdobycie nielegalnych pieniędzy. Noszenie zmarłego, aby go pochować we śnie, oznacza pracę dla gubernatora. Jeśli we śnie widzi się zmarłą osobę chorą, oznacza to, że jest ona pytana o porzucenie udziału w religii za życia. Jeśli we śnie widzi się mieszkańców cmentarzy wychodzących z grobu, by zjeść ludzkie zbiory lub zapasy żywności, oznacza to wzrost cen żywności. Jeśli we śnie zobaczy, jak piją ze studni, oznacza to, że wielka plaga spadnie na to miasto. Jeśli widzi się, jak zmarła osoba umiera, to jeśli we śnie spaceruje po pogrzebie, oznacza to, że ktoś z jego dzieci lub rodziny tej osoby wkrótce umrze. Jeśli po jego śmierci nie nastąpi płacz ani smutek, oznacza to, że ktoś z jego potomstwa się ożeni. To, co zmarły mówi o sobie we śnie, jest prawdą, ponieważ dotarł do siedziby prawdy i nie może popełniać kłamstwa w tym miejscu. Jeśli zmarły mówi coś we śnie, a to nie ma miejsca, oznacza to, że doświadcza zdezorientowanych snów. Jeśli ktoś widzi zmarłą osobę dobrze ubraną w białą lub zieloną szatę, uśmiechniętą i szczęśliwą we śnie, oznacza to, że jest w takim stanie, jakiego był świadkiem we śnie. W przeciwnym razie, jeśli we śnie widzi się go rozczochranego, brudnego, marszczącego brwi lub płaczącego, oznacza to również jego stan w zaświatach. Jeśli we śnie widzi się zmarłego chorego, oznacza to, że jego stan jest uzależniony od zaspokojenia jego długów i oczekuje, że Boska sprawiedliwość nadejdzie. Odprawianie modlitwy pogrzebowej za zmarłych we śnie oznacza proszenie o przebaczenie w ich imieniu lub odwiedzanie ich grobów, może też oznaczać upomnienie kogoś ze zmarłym sercem lub może oznaczać pożegnanie z podróżującymi lub opieką nad potrzebującymi. Jeśli żona umiera i we śnie wraca do życia, oznacza to czerpanie zysków z plantacji lub farmy. Odkrycie ciała zmarłego we śnie oznacza znalezienie pieniędzy. Chodzenie za zmarłą osobą we śnie oznacza podążanie jego śladami lub naśladowanie jego zawodu lub tradycji, czy to materialnych, czy duchowych. Jeśli imam kraju umrze we śnie, oznacza to zniszczenie tego miasta przez wojnę. Z drugiej strony, jeśli we śnie widzi się ruiny miasta, oznacza to, że imam umarł. Jeśli we śnie widzi się, że jest nieśmiertelny, oznacza to zbliżającą się śmierć. Śmierć we śnie oznacza również wezwanie do odpowiedzialności za poważny grzech lub zbrodnię. Umrzeć we śnie bez wyraźnego powodu lub choroby i nie okazywać żadnych cech zmarłej osoby, oznacza długowieczność. Cierpienie z powodu bólu śmierci we śnie oznacza niesprawiedliwość wobec siebie lub innych. Widzenie siebie martwego i nagiego we śnie oznacza biedę. Widzenie siebie martwego i leżącego we śnie na słomianej macie lub dywanie oznacza pomyślność i sukces na świecie. Jeśli we śnie widzi się siebie martwego leżącego na noszach, oznacza to wzrost w randze. Jeśli we śnie leży na łóżku, oznacza to korzyści dla swojej rodziny. Jeśli we śnie słyszy się o śmierci nieznanej osoby, oznacza to ostrzeżenie o jego sukcesie na świecie kosztem religijnych kompromisów. Jeśli czyjś syn umrze we śnie, oznacza to, że ucieknie przed wrogiem. Jeśli we śnie umiera córka, oznacza to rozpacz z powodu ulgi. Jeśli ktoś umiera i zostaje pochowany we śnie, oznacza to jego wolność. W przeciwnym razie, jeśli mu się coś powierzy, oznacza to, że będzie musiał dostarczyć to prawowitemu właścicielowi. Jeśli ktoś umrze i zostanie pochowany we śnie, oznacza to, że się ożeni. Jeśli chory we śnie wychodzi za mąż, oznacza to, że wkrótce umrze. Jeśli osoba zamężna umrze i zostanie pochowana we śnie, oznacza to, że rozwiedzie się z żoną, zerwie partnerstwo biznesowe, rozstaje się z braćmi, siostrami i przyjaciółmi lub może oznaczać, że może wyemigrować do innego kraju. W przeciwnym razie, jeśli już wyemigrował ze swojej ojczyzny, oznacza to, że wróci do niej. Śmierć we śnie ma pozytywne konotacje dla kogoś, kto się czegoś boi, smutnej osoby lub chorego. Śmierć braci we śnie oznacza śmierć wrogów lub ratowanie kapitału. Chodzenie we śnie wśród zmarłych oznacza zaprzyjaźnienie się z hipokrytami. Spacer w towarzystwie zmarłej osoby we śnie oznacza wyruszenie w daleką podróż lub może oznaczać zyski z podróży. Jedzenie ciała zmarłej osoby we śnie oznacza cieszenie się długim życiem. Jeśli ktoś odkryje, że umarł nagle we śnie, oznacza to, że będzie się radował. Jeśli zmarły zjada coś we śnie, oznacza to, że taki towar będzie drogi. Jeśli we śnie widzi się siebie leżącego na stole do mycia w domu pogrzebowym, oznacza to, że jego grzechy zostaną zmyte, a długi zostaną spłacone. Jeśli zmarły prosi kogoś, by we śnie umył mu ubranie, oznacza to, że potrzebuje modlitw i przebaczenia osoby, która go widziała we śnie, lub może to oznaczać, że trzeba go spłacić dług, który zostawił lub do poproś ludzi o przebaczenie mu grzechów lub wypełnienie jego woli. Jeśli we śnie pierze się ubrania zmarłej osoby, oznacza to, że osoba zmarła uwolni się od ciężarów w życiu przyszłym. Transportowanie zmarłych na cmentarz we śnie oznacza, że ​​robi się coś dobrze. Jeśli we śnie przetransportuje je na targ, oznacza to, że czegoś potrzebuje lub że jego towar zostanie szybko sprzedany. Jeśli widzimy, że zmarły wrócił do życia we śnie, oznacza to, że odzyska się coś, co uważał za martwe, lub jeśli zdarzy się, że przeżywa trudności, oznacza to, że jego przeciwności znikną. Jeśli zmarły wraca do życia we śnie, oznacza to również, że jego potomstwo skorzysta na czymś, co zostawił. Jeśli we śnie będzie wyglądał pięknie, szczęśliwie i dobrze ubrany, oznacza to, że takie szczęście stanie się dziedzictwem jego potomków. Jeśli we śnie widzi się zmarłą osobę zajętą, zmartwioną i źle ubraną, oznacza to, że jest ona zaangażowana w walkę, która może ustąpić tylko z woli Boga Wszechmogącego. Jeśli jest chory we śnie, oznacza to, że odpowiada przed Bogiem Wszechmogącym za swoje zaniedbania religijne. Jeśli twarz zmarłego we śnie wygląda na ciemną lub matową, oznacza to, że umarł jako niewierzący. Jeśli we śnie widzi się zmarłą osobę żywiołową, przyjemną i przypadkową, oznacza to, że sen ten jest zwykłą halucynacją lub że ma on zaburzone sny, ponieważ zmarli nie żartują i mają własne obowiązki, na które muszą odpowiedzieć. Jeśli zmarły ojciec lub matka wraca do życia we śnie, oznacza to uwolnienie się od niepokoju i zniesienie jego lęków. Jest to szczególnie silniejsze, gdy we śnie widziana jest zmarła matka. Wskrzeszenie zmarłej osoby we śnie oznacza udzielenie wskazówek niewierzącemu lub upomnienie innowatora. Może to również oznaczać napominanie niedbałych ludzi, którzy odpokutują za swoje grzechy. Jeśli we śnie widzimy, jak zmarła osoba ponownie umiera, oznacza to, że wkrótce umrze ktoś o tym samym imieniu. Jeśli zmarły skarży się we śnie na migrenowy ból głowy, oznacza to, że jest przesłuchiwany o swoje zaniedbania religijne, niesprawiedliwość lub ohydny stosunek do ojca lub matki. Jeśli zmarły skarży się we śnie na swoje oczy, oznacza to, że jest pytany o to, co jest winien żonie, jej posag, testament lub zaufanie, które zmarnował. Jeśli skarży się na lewą rękę, oznacza to, że jest przesłuchiwany o prawa swojego brata, siostry, syna lub wspólnika biznesowego albo o złożoną fałszywą przysięgę. Jeśli zmarły skarży się we śnie na swoją stronę, oznacza to, że jest przesłuchiwany w sprawie odcięcia krewnych lub klanu lub niewypełnienia zobowiązań wobec rodziny. Jeśli we śnie skarży się na swoje nogi, oznacza to, że jest pytany o marnowanie życia na korupcję i fałsz. Jeśli skarży się we śnie na swoje stopy, oznacza to, że jest pytany o bogactwo, które wydaje w fałszu i na ścieżce niedbałości, którą kroczył. Kobieta i mężczyzna w takich snach to to samo. W ten sposób każda kończyna zapewnia określone stanowisko, jakie zajęło za jego życia na tym świecie. (Zobacz Treść 1). Jeśli żywa osoba daje zmarłemu coś do jedzenia lub picia we śnie, oznacza to utratę pieniędzy. Jeśli we śnie daje zmarłej osobie ubranie, oznacza to przeciwności losu lub chorobę. Jeśli zmarły daje osobie widzącej sen własny całun do noszenia we śnie, oznacza to jego śmierć. Jeśli zmarła osoba we śnie daje osobie widzącej sen pelerynę lub zdobioną koszulę, oznacza to zdobycie wiedzy, bogactwa, błogosławieństw lub statusu osoby zmarłej za życia. Koszula oznacza utrzymanie, a płaszcz godność i honor. Jeśli zmarła osoba we śnie daje mu jedzenie do jedzenia, oznacza to otrzymywanie legalnych dochodów z nieoczekiwanego źródła. Jeśli zmarły we śnie daje mu miód, oznacza to zdobycie łupu. Wszystko, co we śnie otrzymuje od zmarłej osoby, oznacza dobrą nowinę i ogólnie błogosławiony prezent. Jeśli zmarły bierze go za rękę i idzie z nim we śnie, oznacza to otrzymanie pieniędzy z nieoczekiwanego źródła. Rozmowa ze zmarłym we śnie oznacza długowieczność. Całowanie znanej osoby, która zmarła we śnie, oznacza zdobycie czegoś z jego wiedzy, mądrości lub dziedzictwa, lub może oznaczać otrzymanie korzyści od jego potomków. Rozmowa ze zmarłym we śnie oznacza niewdzięczność wobec rodziny lub przyjaciół. Jeśli chory widzi, jak we śnie całuje zmarłą osobę, oznacza to, że wkrótce umrze. Jeśli zdrowy człowiek widzi ten sam sen, oznacza to, że to, co mówi, jest fałszywe. Współżycie seksualne ze zmarłą osobą w grobie we śnie oznacza popełnienie cudzołóstwa lub obcowanie ze złą osobą lub utratę pieniędzy na rzecz osoby oszukańczej i obłudnej. Jeśli ktoś widzi, że zmarła kobieta wróciła do życia, i jeśli nawiązuje z nią stosunek seksualny, to we śnie stwierdza, że ​​jego ciało jest opryskane jej komórkami jajowymi i nasieniem, oznacza to, że popełnił coś, czego żałuje. W konsekwencji poniesie z tego powodu straty. Ślub ze zmarłą osobą i przeprowadzka do jej domu we śnie oznacza własną śmierć. Chodzenie za zmarłą osobą i wejście do nieznanego domu, z którego nie wychodzi się już we śnie, oznacza śmierć. Jeśli ktoś podąża za zmarłym i nie wchodzi we śnie do takiego domu, to znaczy, że bliski śmierci, wtedy wyzdrowieje z choroby. Jeśli zmarły bije osobę, która widzi sen, oznacza to, że ktoś nie podobał się swojemu Panu i dopuścił się ohydnego czynu, z którego powinien żałować, ponieważ w mieszkaniu prawdy zmarły przyjmuje tylko to, co podoba się Bogu Wszechmogącemu, a nie lubi tego, co On nie lubi. Jeśli we śnie widzimy żywą osobę, która bije zmarłą osobę, która dobrowolnie poddaje się swojemu losowi, reprezentuje to siłę duchową i religijną oraz rangę żywej osoby, jego dobroczynność, modlitwy, oddanie, pobożność lub może to oznaczać, że wypełnia wolę zmarłego. Jeśli we śnie widzi się zmarłą osobę, która śpi, oznacza to, że życie ostateczne jest miejscem odpoczynku i pocieszenia dla wierzących. Spanie w jednym łóżku ze zmarłą osobą we śnie oznacza długowieczność. Jeśli zmarli ludzie we śnie wychodzą z grobów, aby sprzedawać towary, oznacza to stagnację rynków. Martwa mysz we śnie oznacza majstrowanie przy tym produkcie. Jeśli we śnie widzi się zmarłego robiącego coś dobrego, oznacza to, że każe mu zrobić to samo. Jeśli to zła rzecz, którą robi we śnie, oznacza to, że każe mu tego nie robić. Jeśli zmarły przychodzi we śnie i mówi mu o czasie swojej śmierci, dzień może wynosić jeden miesiąc, miesiąc może być rok, a rok dziesięć lat. Jeśli ktoś we śnie widzi umierającą matkę, oznacza to, że straci swoje ziemskie osiągnięcia, wygodę i może stać się nieostrożny. Jeśli jest poszukiwaczem na ścieżce, oznacza to, że straci korzyści ze swojej pracy lub nie wykona obowiązkowych modlitw. Jeśli chory widzi, jak jego brat umiera we śnie, oznacza to jego własną śmierć. W przeciwnym razie może to oznaczać kogoś z jego rodziny. Jeśli ktoś jest biedny we śnie, oznacza to, że może stracić oko. Jeśli żona umiera we śnie, oznacza to bankructwo i utratę źródła utrzymania. Odprawianie modlitwy pogrzebowej we śnie oznacza wstawianie się za nim i modlitwę o jego zbawienie. Jeśli ktoś we śnie odpowie na wezwanie zmarłej osoby, oznacza to, że wkrótce pójdzie za nim. Jeśli widzi się zmarłą osobę tonącą we śnie, oznacza to, że pogrąża się w ohydnych grzechach. Jeśli we śnie widzi się zmarłych wychodzących z grobów i udających się do swoich domów, oznacza to masowe uwolnienie więźniów w ramach amnestii generalnej. Ten sen może również oznaczać, że Bóg Wszechmogący ożywi jałową ziemię. Śmierć dla wierzącego we śnie oznacza honor, godność, powściągliwość i ascetyczny dystans. Śmierć proroka we śnie oznacza słabość w życiu religijnym ludzi, a ich powrót do życia we śnie oznacza kwitnące życie duchowe w tym miejscu. Śmierć władcy we śnie oznacza słabość jego armii lub rządu. Śmierć uczonego religijnego we śnie oznacza narodziny innowacji lub unieważnienie dowodu. Śmierć pobożnego czciciela we śnie oznacza nieprzestrzeganie zobowiązań religijnych. Śmierć rzemieślnika oznacza koniec jego rzemiosła. Śmierć rodziców we śnie oznacza zmniejszenie jego środków finansowych. Śmierć żony we śnie oznacza koniec dostatniego życia. Śmierć syna we śnie oznacza utratę imienia po jego śmierci. Jeśli we śnie widzi się zmarłego odprawiającego modlitwę pogrzebową nad innym zmarłym, oznacza to, że jego działania są fałszywe, bo odprawienie modlitwy pogrzebowej jest czynem, a zmarli nie mają już czynów do ofiarowania. Jeśli zamężna kobieta poślubia zmarłą osobę we śnie, oznacza to jej rozwód z mężem, podczas gdy niezamężna kobieta poślubia zmarłą osobę we śnie, oznacza to, że wyjdzie za mąż. We śnie śmierć oznacza również rozpalenie miłości lub rozłąki z ukochaną osobą, gdzie życie po śmierci oznaczałoby ponowne zjednoczenie z ukochaną osobą lub cierpienie z powodu rozłąki w ogniu piekielnym. (Zobacz także Agony of death | Funeral pray | Giving up the ghost | Izrail | Relaxation | Rabbery)…

…(Choroba skóry zwierząt domowych | Choroba bakteryjna) We śnie parszywa przedstawia zarazę lub zarazę. Jeśli ktoś widzi siebie dotkniętego taką chorobą, powodującą swędzenie, mimo że we śnie z jego wrzodów nie wypływa żaden ropień ani złośliwa ropień, oznacza to, że jego kłopoty i przeciwności są spowodowane przez jego własne potomstwo lub krewnych. Jeśli ktoś we śnie cierpi parszywe ciało, oznacza to, że jego kłopoty będą pochodzić od jego przyjaciół lub ze środowiska pracy. Jeśli we śnie uderzy w jego prawą rękę lub policzek, wtedy jego przeciwności będą pochodzić od jego klanu. Jeśli uderzy w jego lewą rękę, jego kłopoty będą pochodzić od partnera biznesowego lub brata. Jeśli jego choroba tworzy we śnie kotka, oznacza to ciężko zarobione pieniądze, które również będą powodować ból głowy. Taka choroba oznacza pieniądze dla biednego człowieka, a dla bogatego może oznaczać przywództwo. Podążając tym tropem myślenia, parszywa lub jakakolwiek choroba skóry we śnie oznacza mniej szkód w porównaniu z innymi chorobami. Jeśli pracownik we śnie doświadcza takiej choroby skóry, oznacza to, że nie kwalifikuje się do pracy w tej firmie. Jeśli we śnie jest czyjś syn, oznacza to, że sprzeciwi się ojcu w sprawie niepożądanej przyjaźni. Jeśli we śnie jest czyjaś żona, oznacza to, że jest zaangażowana w coś okropnego, co przyniesie wstyd całej rodzinie….

marzenie o nakazie aresztowania absolutnym symbolizuje wolną rękę, aby anulować problem. Jeśli zostaniesz doręczony z nakazem, może to odzwierciedlać konsekwencje lub zemstę, których nie możesz zatrzymać. Osoba lub sytuacja może mieć swoją drogę z tobą lub zmusić cię do radzenia sobie z problemem bez ingerencji. Możesz w końcu zmusić cię do radzenia sobie ze swoimi problemami, złymi nawykami lub przeszłością. W twoim życiu może być wymagany inny kierunek działania. Marzenie o nakazie przeszukania bezwzględnie symbolizuje wolną rękę w celu zbadania problemu lub zebrania informacji. Może to być również przedstawienie utraconego poczucia prywatności lub ludzi, którzy kwestionują twoje motywy. Może to być również przedstawienie zgody, której udzieliłeś sobie na przesłuchiwanie innych.

…(Krwawienie | Cięcie | Kontuzja) Rana we śnie oznacza odszkodowanie za obrażenia, które można doznać, i to będzie widoczne. Cięcie w prawą rękę we śnie oznacza pieniądze, które zarabia się na rodzinnym biznesie. Jeśli lewa ręka otrzyma cięcie, takie zyski przejdzie przez krewną kobiety. Jeśli ktoś zobaczy krwawiącą lewą stopę z rany, oznacza to, że zarobi na gospodarstwie rolnym. Jeśli jego rana jest na plecach, takie zyski będą pochodzić od jego dzieci. Jeśli rana zacznie krwawić we śnie, oznacza to dług, który musi spłacić, nawet jeśli obecnie jest to dla niego trudne. Każda krwawiąca rana we śnie to zobowiązanie finansowe. We śnie rana głowy, która nie krwawi, jest znakiem, że należy strzec swoich pieniędzy. Rana, która nie krwawi we śnie, oznacza również rozpoznanie przez innych. Jeśli autorytet zostaje ranny w wypadku, w wyniku którego rozłupuje się jego ciało, a kości rozcina się we śnie, oznacza to, że przeżyje długie życie, aby zobaczyć pochówek większości swoich krewnych. Jeśli generał armii widzi we śnie ranną lewą rękę, oznacza to, że jego armia podwoi się. Jeśli jego prawa ręka zostanie zraniona we śnie, oznacza to, że obszar jego kontroli się powiększy. Jeśli ktoś we śnie ma ranę w żołądku, oznacza to wzrost jego sytuacji finansowej. Jeśli ktoś we śnie zostanie ranny w udo, oznacza to, że jego klan stanie się silniejszy. Jeśli we śnie widzi się rannego w nogach, oznacza to długowieczność. Jeśli we śnie zraniona zostanie stopa, oznacza to, że jego autorytet i kontrola staną się silniejsze. Jeśli ktoś otrzyma skaleczenie i we śnie krew nie wypłynie z rany, oznacza to, że napastnik powie coś prawdziwego o swojej ofierze, reprezentując odpowiedź, którą osoba we śnie musi zrozumieć. Krwawiąca rana we śnie oznacza również obmawianie, chociaż to, co zostanie powiedziane, jest prawdą. Jeśli ktoś widzi anioła przebijającego mu żołądek mieczem, przez co myśli, że jest martwy we śnie, oznacza to, że może cierpieć na wrzód, który ostatecznie się zagoi. Jeśli miecz zadaje ranę w jego szyi we śnie, oznacza to dobrobyt, który przyniesie najwięcej korzyści jego potomstwu. (Zobacz także Rana pozioma | Chirurgia | Rana pionowa)…

Sen o kwiat lilii symbolizuje dobre uczucie, aby pamiętać, że nie ma nic złego w sytuacji. Pozytywne uczucia, że to, co się obecnie dzieje, jest dobrą rzeczą. Przykład: Kobieta marzyła o tym, aby mężczyzna otrzymał kwiat lilii. W prawdziwym życiu oszukiwała męża z mężczyzną, który nie chciał poważnego związku i chciał zachować ten sam związek seksualny. Kwiat lilii przedstawiony jako mężczyzna miał romans z chciał jej czuć się dobrze nie widzę nic złego w jej pozamałżeński romans.

…Marzenie o medalionach sugeruje, że Twoja efektywność w pracy, w biznesie, w zachowaniu itp. Przyniesie Ci dobre rezultaty, aw niektórych przypadkach także wyróżnienia. Śnienie, że zgubiłeś medalion, oznacza frustracje i porażki. Sen, że medalion wisi na szyi, sugeruje, szczególnie kobietom, co następuje: Kiedy młoda kobieta śni, że mężczyzna, którego kocha, ma medalion, sugeruje to, że spotka różnych wielbicieli i zalotników. Śnienie, że młody mężczyzna nosi medalion, sugeruje zbliżające się małżeństwo, ale jeśli medalion zaginie we śnie, ostrzega cię, że twój związek jest zagrożony rozpadem lub też, że członek rodziny może zarazić się chorobą. Kiedy młoda kobieta śni, że zwraca ukochanej osobie medalion, symbolizuje to oddanie pierścionka zaręczynowego. Jeśli młoda kobieta jest bliska zawarcia małżeństwa i marzy o złamaniu lub zgubieniu medalionu, to symbolizuje to, że jej zalotnik nie będzie dobrym mężem i że powinna zakończyć ten związek….

…Sen z czarną osobą symbolizuje aspekt jego osobowości, który woli czuć się dobrze przede wszystkim. Stawianie priorytetu na utrzymanie szczęścia lub unikanie zazdrości przede wszystkim. Często odbiciem pożądanej mentalności lub stanu chęci. Pozytywnie, czarni ludzie stanowią nadzieję na utrzymanie przy życiu w niebezpiecznych lub strasznych sytuacjach. Ryzykując wszystko, aby zachować bezpieczeństwo, jakby nic innego nie miało znaczenia. Dążenie do osiągnięcia tego, co uważa się za niemożliwe. Wznosząc się ponad, gdy wszystko jest zagrożone. Trzymaj coś wspaniałego z dala od ~idioty~ za wszelką cenę. Negatywnie, czarni reprezentują pragnienie przed każdym racjonalnym myśleniem. Przemyślane przed realistycznymi wyborami. Trzymając się, ponieważ położysz zbyt wiele priorytetu na dobre samopoczucie. Nie możesz uwierzyć w siebie wystarczająco. Pochopne lub niebezpieczne wybory, ponieważ jesteś zbyt martwi się o nagłówek lub coś. To może być również przyjemność poszukiwania, że jest to niebezpieczne lub ryzykowne. Ty lub ktoś inny, kto stawia swoje uczucia przed innymi. Czarni ludzie w snach mogą również odzwierciedlać uczucia dotyczące zagrożenia całkowitą utratą. Niszcząc się z własnej zazdrości lub nadmiernego zapału. Negatywnie, czarni ludzie we śnie może również reprezentować złośliwość zazdrości lub zemsty. Alternatywnie, czarni mogą również działać arogancko unikając ich problemów lub oszukiwanie innych do pobytu z dala od utraty za wszelką cenę. Rozpacz ty lub ktoś inny musi unikać zazdrości. Egoizm, który robi wszystko, co możliwe, aby uniknąć utraty #1 miejscu. Arogancka mentalność ~wszystko albo nic~. Czarni ludzie mogą reprezentować potężny gniew lub niewrażliwość, jeśli ty lub czyjeś uczucia nie są traktowane jako pierwsze. Złośliwość lub błędne zazdrość, ponieważ nie czujesz się dobrze o coraz drogę. Arogancja lub niegodziwość, jeśli nie zaczniesz wygrywać na czymś. Czarni mogą również reprezentować pozytywne aspekty osobowości, niezależnie od tego, czy są osobistymi przyjaciółmi, czy celebrytami, z którymi kojarzysz pozytywne cechy. Marzenie o seksie z czarną osobą może stanowić przebudzenie doświadczenia życiowego, w którym cieszysz się udowadnianiem siebie lub bycie nie do powstrzymania. Negatywnie, marząc o seksie z czarną osobą może odzwierciedlać twoje uznanie, aby wolą zamykać się na wygraną, aby czuć się dobrze. Sen łysej czarnej osoby może odzwierciedlać potężne niepewność co do tego, jak robisz wszystko, co w możesz, aby ubezpieczyć się od przegranej. Poczucie, że nic w życiu nie dba o ciebie, gdy masz tylko nadzieję. Jeśli marzysz seksualnie atrakcyjne murzyny to może symbolizować silne pożądanie seksualne dla kogoś, o czym myślałem. Może to być również reprezentacja niebezpiecznej przynęty, o którą trudno się oprzeć. Jeśli marzysz o napaści przez czarną osobę symbolizuje wybór, że ty lub ktoś inny dokonał, aby uniknąć zazdrości lub zakłopotania, które powoduje duży problem. Może to być również przedstawienie uczucia straty z powodu zazdrości innej osoby. Wyjście z bardzo muskularnej czarnej osoby może symbolizować silne pragnienie, aby czuć się dobrze, że jest trudne do pokonania. Możesz mieć problemy z oparciem się pokusie lub pokonaniem kogoś zazdrosnego o ciebie. Historycznie, czarni ludzie w snach były złe wróżby i często świadkiem pecha lub będzie atakować tragedii. To dlatego, że odzwierciedlają one nieostrożny marzycieli jazdy czuć się dobrze, że uniemożliwia im widząc niebezpieczeństwo lub zagrożenia przed nami. Dla czarnej osoby marzyć o czarnej osoby może po prostu odzwierciedlać aspekt ich osobowości, gdzie wygląd i odzież są najważniejszymi symbolami. Marzenie o ludziach własnej rasy nie zawsze ma znaczenie, chyba że inne rasy są obecne. Rysy twarzy, ubrania lub uczucia, jakie masz z wymarzonych ludzi są ważniejsze. Przykład: Kobieta marzyła, że czarny mężczyzna zastrzelił ją w klatce piersiowej… W prawdziwym życiu córka kobiety zginęła w wypadku samochodowym i która cierpiała z powodu jej śmierci, gdy przyszedł rachunek pogrzebowy. Czarny mężczyzna, który ją zastrzelił, reprezentował jej pragnienie, aby czuć się dobrze po śmierci swoich córek, kupując drogi pogrzeb, na który nie mogła sobie pozwolić. Strzał przedstawiał drogi rachunek otrzymany. Przykład 2: Kobieta marzyła, aby zobaczyć, że bardzo przyciąga czarnych mężczyzn. W prawdziwym życiu miała trudności z uzyskaniem wymarzonej pracy i chłopakiem, który chciała. Czarni ludzie reprezentowali swoją świadomość siebie, nadal mając nadzieję na uzyskanie pracy i chłopaka, mimo że jej szanse nigdy nie zbliżyły się. Przykład 3: Młody człowiek marzył o tym, aby zobaczyć niepewnie wyglądającego czarnego mężczyznę opierającego się o ścianę. W prawdziwym życiu był twardy, ponieważ robił wszystko, co w jego mocy, aby utrzymać stabilność finansową, nie chcąc zawstydzać się prosząc o pomoc….

…Młoda kobieta, która marzy o założeniu fartucha, wskazuje, że najbliższa przyszłość będzie bardzo niepewna. Studentka, która marzy o fartuchu, który podpowiada, że ​​bardzo słabo poradzi sobie na nauce, jeśli nie zwróci większej uwagi i będzie bardziej zaangażowana. Kiedy kobieta marzy o założeniu czystego fartucha, oznacza to, że wkrótce będzie miała w domu pomocników lub służbę. Kiedy mężczyzna lub kobieta marzy o podartym fartuchu, a co gorsza, jeśli jest brudny, oznacza to, że wkrótce otrzymają złe wieści związane z brakiem uczciwości kogoś, kto może nawet sam jest śniącym. Mężczyzna, który marzy w kobiecym fartuchu, wskazuje, że brakuje mu charakteru i determinacji. Gdy jest fartuch męski, jak te używane przez robotników, kowali itp., To wskazuje, że nie powinien spodziewać się większych sukcesów w najbliższej przyszłości, powinien po prostu poświęcić się swojej pracy….

…(Nastoletni chłopiec) Nieznany młody mężczyzna we śnie reprezentuje wroga. Jeśli młodzieniec jest znany we śnie, to niezależnie od siły, surowości, słabości, podstępu, perfidii czy charakteru, które on przejawia, oznaczają one ten sam charakter w stanie czuwania. Chodzenie za nieznanym młodym mężczyzną we śnie oznacza ściganie wroga i pokonanie go. Jeśli we śnie spotka się nieznanego młodzieńca, którego nie lubi, oznacza to, że taki wróg wyjdzie na powierzchnię i ludzie będą go brzydzić. Jeśli ktoś go polubi we śnie, oznacza to, że spotka się z wrogiem, którego większość ludzi lubi i któremu współczuje. Jeśli młody człowiek we śnie widzi, że zmienił się w starą osobę, oznacza to, że poniesie w życiu poważne straty. Młody mężczyzna lub nastolatek we śnie reprezentuje przeważnie wroga, ponieważ nastolatek rzadko szanuje lub słucha rad swoich rówieśników. Młody człowiek we śnie również reprezentuje oszustwo, zdradę, energię lub upór, chociaż może również reprezentować błogosławieństwo i wdzięczność….

…Kiedy kobieta śni, że jest wdową, zwykle sugeruje, że plotki i intrygi powodują jej dyskomfort z mężem i rodziną. Mężczyzna, który marzy o ślubie z wdową, często będzie miał problemy, choć niekoniecznie w domu. Jeśli samotny mężczyzna lub kobieta marzy o sobie jako wdowa, jest to bezpieczna prognoza długiego i szczęśliwego życia małżeńskiego….

Sen o Hiszpanii symbolizuje mentalność, która czuje się zanurzona w sytuacjach społecznych, w których jesteś blisko ludzi, którzy wolą nigdy nie zauważyłem nic złego w ogóle. Negatywnie, Hiszpania może reprezentować uczucia bycia otoczonym przez ludzi, którzy są uwodzicielski i nieuczciwi. Zawsze oglądaj innych ludzi, którzy nigdy nie chcą naprawiać lub rozwiązywać problemów. Zdaj sobie sprawę, że inni ludzie używają pustych pochlebstwa na ciebie. Sumienie innych ludzi, używając cię do dobrego samopoczucia lub uwodzi cię kłamstwami. Hiszpania może być znakiem, że trzeba być bardziej ostrożnym, komu ufasz lub że używasz złego osądu na kogoś. Przykład: Mężczyzna marzył o podróży do Hiszpanii. W prawdziwym życiu, mężczyzna był używany przez znajomego, który ciągle kłamie do niego o dziewczynach, które go lubiły.

…(Przędza) Jeśli kobieta widzi, jak pracuje na kołowrotku i szybko próbuje skończyć pracę we śnie, oznacza to, że podróżnik wkrótce wróci do domu lub pojawi się spodziewany gość. Jeśli widzi, że we śnie nie spieszy się z przędzeniem wełny, oznacza to, że albo ona, albo jej mąż wyruszą w podróż. Jeśli we śnie nić pęknie w szpulce, oznacza to anulowanie jej planów podróży. Jeśli widzi się we śnie wirującą bawełniane nici, oznacza to rozstanie z mężem. W czasie takiej rozłąki przestanie prosić męża o posag ślubny, a później do niego wróci. Jeśli we śnie widzi, jak przędza płótno, oznacza to, że będzie szukać towarzystwa prawych ludzi, aby zdobyć mądrość i wiedzę. Jeśli mężczyzna we śnie widzi, jak przędza bawełnę lub len, oznacza to, że dozna upokorzenia lub może zająć się pracą, której nie może dobrze wykonać. Jeśli nici, które wiruje, stają się cienkie we śnie, oznacza to, że ciężko pracuje, ale nie wykonuje jej prawidłowo. Jeśli we śnie nici zrobią się zbyt grube, oznacza to, że wyruszy w podróż służbową i odniesie z niej sukces. Jeśli mężczyzna we śnie widzi kobietę przędzącą bawełnę w swoim domu, oznacza to, że zdradzi męża z kimś innym. Jeśli we śnie widzi się, jak przędza wełnę, futro lub włosy, oznacza to, że wyruszy w opłacalną podróż służbową. Cofnięcie przędzonej nici we śnie oznacza wyrzeczenie się lojalności, złamanie obietnicy lub zaprzeczenie swojemu zaangażowaniu. (Zobacz także Kulka nici | Przysięga wierności | Wrzeciono)…

Sen z gruszką symbolizuje odpowiedzialność lub odpowiedzialne idee. Przykład: Mężczyzna marzył o kobiecie, którą lubił wręczać jej kosz gruszek. W prawdziwym życiu, mężczyzna spędzał dużo czasu myśląc o pomocy tej kobiecie w jego trudnej działalności.

…Śnienie o podróży taksówką sugeruje, że masz dobre zdrowie, dobre interesy i satysfakcję. Śnienie o tym, że jedzie się nocą taksówką i towarzyszy innym ludziom, sugeruje, że wyjdą na jaw niebezpieczne sekrety i wymagają dyskrecji. Kiedy mężczyzna śni o sobie w taksówce z kobietą, ogłasza to zdyskredytowanie. Jeśli kobiecie we śnie towarzyszy inny mężczyzna, dyskredytacja będzie jeszcze większa. Śnienie o sobie za kierownicą taksówki oznacza, że ​​będziesz musiał ciężko pracować, aby zaspokoić swoje potrzeby. Śnienie o sobie, że jeździsz taksówką, i że nie jest to Twoja zwykła praca, również sugeruje, że tęsknisz za bardziej produktywną pracą….

…Kiedy kobieta śni, że jej mąż ją bije, sugeruje to, że na jej relacje rodzinne wpłynie zła wiara, intrygi i oszczerstwa. Kiedy mężczyzna śni o swojej żonie w jej normalnym zachowaniu, oznacza to, że rozumie, na czym polega życie, co daje mu spokój i ciszę. Śnienie, że masz najmilszą i zrozumiałą żonę, oznacza, że ​​wkrótce odniesiesz korzyści w swojej pracy lub biznesie. Jeśli mężczyzna marzy, że zaciekle kłóci się z żoną, symbolizuje to nieporozumienia w domu, w rodzinie lub w firmie. Sen, że twoja żona jest niewierna, sugeruje, że wkrótce będziesz mieć trudności w domu, pracy lub w firmie. To ostrzeżenie, abyś mógł na czas uniknąć takich problemów. Sen, że opuszczasz żonę lub konkubinę, sugeruje, że szukasz łatwych pieniędzy (np. Zakopany skarb lub nielegalny towar, który daje dużo pieniędzy)….

Sen o sklepie dolara symbolizuje uczucia o wiele łatwych opcji dostępnych, nie zazdrości w ogóle, lub coś w swoim życiu zawsze będzie łatwe. Nie czujesz żadnego poczucia pilności ani presji, aby dokonać wyboru, ponieważ jest to łatwe. Coś, co jest tak łatwe do mieć jest prawie żałosne dla Ciebie. Negatywnie, sklep dolara może odzwierciedlać poczucie, że coś w twoim życiu nie ma znaczącej wartości lub zawsze będzie łatwe. Wykorzystywanie czyjejś dobrej natury, ponieważ jest to łatwe do zrobienia. Przykład: Mężczyzna marzył o byciu w sklepie dolarowym. W prawdziwym życiu prowadził 3 firmy internetowe, które potrzebowały tylko niewielkiej ilości każdego dnia roboczego, aby uaktualnić. Przykład 2: Młody mężczyzna marzył o byciu w sklepie dolarowym z lustrem siedzącym przy stole z biżuterią. Ktoś we śnie miał naciskać na niego, aby kupił lustro, ale nie chciał. W prawdziwym życiu był zmuszony do regulowania dorywczo seks z łatwą dziewczyną przez ekshibicjonistycznego przyjaciela i nie czuł, że to dobry pomysł. Sklep Dollara przedstawiał jego uczucia związane z uprawianiem seksu z dziewczyną, co zawsze było dostępne, jeśli chciał.

Sen o ciasteczku symbolizuje sytuację w życiu, która wydaje się korzystna dla Ciebie, aby się obudzić. Wydarzenie lub zmiana, która leży w Twoim najlepszym interesie. Sytuacja, która sprawia, że czujesz, że nie robisz nic złego. Przykład: Mężczyzna marzył o zjedzeniu babeczki. W prawdziwym życiu mężczyzna miał pecha z kobietą, z którą korzystał i myślał o byciu z kimś, kto naprawdę się nim troszczył.

Sen o sekretnym pokoju symbolizuje twój zaniedbany potencjał lub postrzeganie nieznanych aspektów siebie. Zdaj sobie sprawę, że masz więcej niż myślałeś lub że coś jest możliwe po pierwszym, wierząc, że tak nie było. Być może nadszedł czas, aby ponownie uruchomić coś, co już zapomniało lub porzuciło. Czując nadzieję po raz kolejny, po uwierzeniu również spędził dużo czasu. Negatywnie, ukryte lub tajne pokoje mogą stwarzać tajemnicze problemy, z którymi próbujesz się zmierzyć. Sen o zakazanym pokoju może reprezentować działania lub doświadczenia, które boisz się podjąć. Może to być również przedstawienie twojego uczucia, że problem jest wrażliwy na czas. Napięcie między różnymi obszarami życia, które nie pozwalają ci czuć się komfortowo mając szansę. Znak, że może być konieczne dążenie do celu, powoli i ostrożnie. Przykład: Młody mężczyzna marzył o znalezieniu tajnego pokoju w piwnicy ojca z kosztownościami w środku. W prawdziwym życiu martwił się o dokonanie drogiego zakupu, aby zastąpić coś, co posiadał, ale wkrótce potem zdał sobie sprawę, że to, co już posiadał, nie zostało tak naprawdę złamane po tym, jak go posprzątał. Sekretny pokój odzwierciedla jego zdziwienie, że jego obecny sprzęt rzeczywiście działa idealnie po przekonaniu, że został złamany. Przykład 2: Mężczyzna marzył o znalezieniu tajnego pokoju z przygnębionym klaunem. W prawdziwym życiu zdał sobie sprawę, że jego depresja naprawdę może być związana z poważnym zakłopotaniem, od młodości, po spędzeniu lat nie rozumiejąc, dlaczego był przygnębiony. Przykład 3: Kobieta marzyła o zakazanym pokoju. W prawdziwym życiu chciała się rozwieść z mężem, ale obawiała się, że będzie się przemocy, jeśli próbowała.

Sen o lokaja symbolizuje aspekt siebie, który jest podporządkowany. Ty lub ktoś, kto jest wszystkich innych potrzeb wsparcia lub celów. Pomaganie innym bez wątpienia. Lokaj może być znakiem, że jesteś zbyt wybredny lub zależny od innych. Musisz być bardziej niezależny i dążyć do własnych potrzeb. Alternatywnie, lokaj może odzwierciedlać uczucia jesteś niedoceniany, używany, lub bardzo uległe. Przykład: Mężczyzna marzył o zobaczeniu lokaja uwięzionego w pokoju. W prawdziwym życiu mężczyzna czuł, że jego szef jest zbyt wybredny i nie wierzył, że może coś z tym zrobić.

…Sen o spódnicy wskazuje na relacje między parami. Marzenie o brudnej spódnicy z plamami wskazuje na intrygi i oszczerstwa. Jeśli jesteś mężczyzną i marzysz o wyrafinowanej spódnicy, to znajdziesz u nas osobę doskonałej jakości. Jeśli jesteś mężczyzną i marzysz o krótkiej spódniczce, oznacza to zawodne relacje z podwójną moralnością. Dla kobiety marzenie o wyrafinowanej, eleganckiej spódnicy wróży sukces. Kobiecie marzenie o długiej spódnicy oznacza plotki i kpiny. Sen mężczyzny w spódnicy to hańba i wstyd….

Sen o piwnicy symbolizuje twoje najgłębsze najciemniejsze myśli, emocje i wspomnienia. Piwnica wskazuje, że nie chcesz radzić sobie z problemami lub problemami, które mogą być bardzo niewygodne do myślenia. Sytuacja lub pamięć, która jest tak negatywna, że nie można o niej zapomnieć ani myśleć o niczym innym. Alternatywnie, piwnica może odzwierciedlać zaostrzenie problemu lub problemy, które są podporządkowane przez. Przykład: Mężczyzna marzył o tym, aby jego ojciec spadł z piwnicy po drabinie. W prawdziwym życiu jego ojciec miał problem zdrowotny, który nagle wziął duży obrót na gorsze. Przykład 2: Mężczyzna marzył o tym, aby zobaczyć dziewczynę, którą lubił ze szkoły w piwnicy. W prawdziwym życiu myślał o tym, jak bardzo się z nią wstydził. Coś, o czym trudno mu zapomnieć.

Sen o rozmowie z kimś symbolizuje aspekt siebie, o którym myślisz dużo, rozważasz lub naprawiasz wszystko. Pomysł, nawyk lub inna osoba wyraża się w twoim życiu. Mówienie może być również reprezentacją procesu wprowadzania pomysłów lub relacji. całkowicie zanurzony w idei lub nawyku. Cały czas naprawiaj problem lub problem. Mówiąc o śnie może również reprezentować swoje uczucia do kogoś innego, jesteś wiedząc lub dzielenie się pomysłami z. Negatywne wypowiadanie się we śnie może odzwierciedlać obawy, niepewność, poczucie winy lub zazdrość, która wpływa na ciebie. Martwisz się o problem. Symbolicznie ~mówisz ze swoim strachem~ lub decydujesz się przede wszystkim na postrzeganie problemu lub negatywnego wzorca myślowego. Być może świadomie słyszysz prawdę o temacie i ignorujesz ją. Zastanów się, co się mówi o dodatkowym znaczeniu. Marzenie o trudnościach w rozmowie z kimś może stanowić trudności z wyrażaniem lub wyrażaniem twoich pomysłów, otrzymywaniem wsparcia od innych lub poczuciem, że jesteś ignorowany. Niepokój lub powściągliwy gniew. Mężczyzna marzył o rozmowie z dziewczyną, która uczyniła go bardzo niepewnym, gdy był w liceum. W życiu jawy, zaczął się bardzo denerwować o tym, jak trudne było jego życie. Rozmowa z dziewczyną odzwierciedlała jej niepewność co do jej życia, będąc cały czas w jej umyśle. Przykład 2: Mężczyzna marzył o tym, by mówić o młodej Chince, której nigdy wcześniej nie widział. W prawdziwym życiu zaczął komunikować się z partnerem biznesowym i dowiedzieć się o nich.

…Sny o seksie, gdy się pojawiają, oznaczają, że niektóre z twoich prawdziwych potrzeb nie są zaspokajane. Śnienie o seksie jest generalnie wskazówką, że masz niezaspokojone i stłumione pragnienia lub przynajmniej chcesz przeżyć przygody, aby zaspokoić swoje potrzeby seksualne. Śnienie o innych ludziach uprawiających seks zazwyczaj oznacza, że ​​ktoś wkrótce zaproponuje ci coś nieprzyzwoitego, chociaż może to nie być związane z seksem. Kiedy kobieta marzy o seksie z nieznanym mężczyzną, oznacza to chęć posiadania nielegalnego związku, być może w wyniku często niewłaściwych przyjaźni. Zamężna kobieta, która marzy o seksie z osobą spoza rodziny, sugeruje, że chce uprawiać seks poza małżeństwem. Jeśli kobieta marzy o seksie z brzydkim mężczyzną, to wskazuje na chorobę, jeśli z drugiej strony mężczyzna jest przystojny, wskazuje na rozczarowania. Dla mężczyzny marzenie o seksie z brzydką kobietą oznacza śmierć; seks z piękną kobietą oznacza zdradę. Śnienie o seksie z nieobecnym małżonkiem to złe wieści. Jeśli uprawiasz seks ze swoim współmałżonkiem, oznacza to radość. Spanie z matką to bezpieczny interes. Śnienie o seksie z własną córką oznacza skandal. Seks z prostytutką we śnie oznacza trwałe szczęście. Czasami sny seksualne nabierają chorobliwej konotacji, ale nie należy tego traktować dosłownie. Ogólnie jest to zwykle oznaką zmęczenia i znudzenia, ponieważ prowadzisz monotonne życie seksualne i chcesz czegoś więcej i ekscytacji w swoim życiu seksualnym, a twoja podświadomość wyolbrzymia sytuację, próbując ją urzeczywistnić….

…(Cable | Hawser) We śnie lina reprezentuje porozumienie, obietnicę lub przymierze. Lina, która we śnie jest rozciągnięta w dół z niebios, reprezentuje Księgę Bożą. Jednak lina w dre am reprezentuje również rangę, szacunek i dobrobyt lub może oznaczać oszustwo, wprowadzanie w błąd innych lub czary. Trzymanie się liny we śnie oznacza ścisłe trzymanie się ścieżki Boga. Jeśli we śnie lina jest wykonana z włókien, oznacza to, że trzymający ją jest szorstki. Jeśli we śnie jest zrobiony ze skóry, przedstawia krwawą osobę. Jeśli we śnie lina jest zrobiona z wełny, reprezentuje osobę religijną. Skręcenie liny we śnie oznacza wyjazd na wycieczkę. Owinięcie go we śnie wokół własnej szyi oznacza ślub. Zarzucenie go we śnie na ramiona to ważne spotkanie wynikające z podróży służbowej. Wykręcenie brody we śnie w celu zrobienia z niej sznura oznacza krzywoprzysięstwo, przyjęcie łapówki i złożenie fałszywego zeznania. Skręcenie liny, zrobienie jej lub zmierzenie jej we śnie oznacza podróże. Przywiązanie liny do drewnianego kija lub laski we śnie oznacza oddanie się złemu czynowi lub zaangażowanie się w czary. (Zobacz także Kabel)…

…Śnienie, że masz bóle, oznacza, że ​​za bardzo zatrzymujesz się w swoim biznesie i że inna osoba czerpie korzyści z twoich pomysłów. Dla młodej kobiety Śniącej, że cierpi na ból serca, przepowiada, że ​​będzie cierpieć z powodu opieszałego sposobu, w jaki jej kochanek ściga swój garnitur. Jeśli jest to ból pleców, przez nieostrożne narażenie na chorobę. Jeśli boli ją głowa, będzie dużo niepokoju z powodu ryzyka, które podjęła, by uwolnić się od rywalizacji. Ten sen jest zwykle spowodowany przyczynami fizycznymi i ma niewielkie znaczenie….

Śnienie o mechaniku wykonującym swoją pracę lub marzenie o sobie jako mechaniku oznacza, że ​​za to, co zrobiłeś, otrzymasz znaczną karę.

…Śnienie, że znajdujesz się w towarzystwie prostytutki, oznacza, że ​​za niegrzeczne zachowanie poniesiesz słuszną pogardę wobec przyjaciół. Dla młodej kobiety Śniącej o prostytutce, zapowiada, że ​​oszuka kochanka co do swojej czystości lub szczerości. Ten sen zamężnej kobiety wywołuje podejrzenia wobec męża i wynikające z tego kłótnie. Zobacz Harlot….

…Śnienie o rasizmach oznacza, że ​​za bardzo krytykujesz i oceniasz ludzi w sytuacjach. Śnienie, że jesteś rasistą, oznacza zaprzeczenie bycia zepchniętym na bok….

Sen o odzieży leopard skóry symbolizuje odważną osobowość. Nie obchodzi mnie, co myślą inni. Możesz coś robić lub podejmować ryzyko, którego większość ludzi nie podejmuje.

Sen o liściach herbaty symbolizuje emocje związane z twoją przyszłością. Możesz marzyć o długoterminowych celach lub czuć się dobrze o planach, które masz. To mnie ekscytuje, aby zrealizować możliwości, które nadchodzą dla Ciebie. Negatywnie, mogą być zabawy życząc komuś lub coś, co nie jest realistyczne. Przykład: Człowiek, który marzył o rozsiewaniu liści herbaty na ścianach. W prawdziwym życiu pisał książkę i lubił myśleć o tym, jak dobra będzie przyszłość, kiedy skończy książkę.