…(Ali bin Abi Talib, niech Bóg błogosławi jego twarzy, kuzyn i zięć Wysłannika Bożego, z którym pokój będzie). Widzenie go we śnie oznacza zwycięstwo nad wrogiem. Widzenie go w miejscu lub meczecie, w którym ludzie go opłakują lub odprawiają na nim modlitwę pogrzebową, niosą jego trumnę lub padają mu na twarz we śnie, oznacza stanie się szyitem lub zebranie siły do ​​buntu lub stworzenia podziałów, lub może oznacza hipokryzję. Jeśli uczony zobaczy go we śnie, oznacza to, że zdobędzie większą wiedzę, ascezę, cześć i siłę. Widzenie go we śnie oznacza również schwytanie przez wroga, migrację z jednego kraju do drugiego i najczęściej śmierć jako męczennik. Widzenie Alego we śnie oznacza również posiadanie błogosławionego potomstwa, pokonanie wroga, przewodzenie wierzącym, trudy podróży, łupy, manifestację błogosławieństw i cudów, zdobywanie niezwykłej wiedzy, przestrzeganie wiodących praktyk Wysłannika Bożego, z którym pokój, lub wypełnienie swoich poleceń. Jeśli we śnie widzi się go jako starca, oznacza to nawiązanie kontaktu z przywództwem w kraju i czerpanie z tego korzyści. Widzenie go we śnie z ranami na ciele oznacza, że ​​ktoś zostanie poddany oszczerstwom i zniesławieniu….

…(Niebiańskie istoty | Niebiańskie istoty) Jeśli ktoś widzi niebiańskich aniołów (arb. Mala’ika) idących przed nim, aby pogratulować mu we śnie, oznacza to, że Bóg Wszechmogący przebaczył tej osobie jej grzechy i obdarzył ją cierpliwością, dzięki której osiągnie sukces w tym życiu i w życiu ostatecznym. Jeśli ktoś zobaczy niebiańskie anioły witające go lub dające mu coś we śnie, oznacza to, że jego wgląd wzrośnie lub może umęczony. Jeśli we śnie widzi się aniołów zstępujących na miejsce, które toczy się wojną, oznacza to, że mieszkańcy tego miejsca odniosą zwycięstwo. Jeśli ludzie cierpią z powodu przeciwności losu, oznacza to, że ich nieszczęścia zostaną usunięte. Latanie z aniołami lub odwiedzanie niebios w ich towarzystwie we śnie może oznaczać, że ktoś umrze na stanowisku męczennika i otrzyma największe błogosławieństwo Boże. Jeśli ktoś boi się aniołów ze swojego snu, oznacza to, że w tej miejscowości spotka się walka, kłótnia lub straszne próby. Ogólnie rzecz biorąc, widok aniołów zstępujących z nieba na ziemię we śnie oznacza osłabienie tych, którzy mają wątpliwości, i siłę dla tych, którzy mają wiarę i pewność. Jeśli we śnie widzi się aniołów oddających mu pokłon, oznacza to, że wszystkie jego potrzeby zostaną zaspokojone i zostanie obdarzony dobrym zachowaniem, dobrym zachowaniem i błogosławioną sławą. Jeśli we śnie widzi się, jak wyglądają jak kobiety, oznacza to, że leży przed Bogiem Wszechmogącym. Jeśli pobożny człowiek widzi anioła mówiącego mu we śnie – „Przeczytaj Księgę Bożą”. Oznacza to, że w swoim życiu osiągnie się szczęście. Jeśli bezbożna osoba zobaczy we śnie anioła mówiącego mu: „Przeczytaj własne zapiski”. To znaczy, że może zbłądzić. Jeśli we śnie widzi się aniołów, którzy przekazują mu radosną nowinę i gratulują mu we śnie, oznacza to, że spłodzi błogosławionego syna, który wyrośnie na prawość i będzie wzorem do naśladowania. Jeśli we śnie widzi się zgromadzenie aniołów w mieście, oznacza to, że w tym miejscu umrze pobożny człowiek, asceta lub wielki uczony. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie patrzącego na anioły na niebie, oznacza to, że może stracić syna lub stracić majątek. Widzenie niebiańskich aniołów {arb. Ruhaniyyeen) we śnie oznacza zdobycie honoru, godności, błogosławieństw w życiu, zysków i dobrej sławy, rozwinięcie duchowego wewnętrznego wglądu lub zostanie menedżerem biznesu. Pod koniec życia ten, kto widzi taki sen, również będzie cierpieć z powodu oszczerstw i obmowy. Straci również dobrą reputację z powodu zazdrości i złych cech ludzi i będzie żył w trudnych warunkach finansowych. Jeśli ktoś we śnie staje się aniołem, oznacza to, że otrzyma honor, moc, przezwycięży przeciwności, rozproszy cierpienie i zdobędzie wolność, lub może to oznaczać, że podniesie się na stanowisku. Jeśli we śnie widzi się aniołów witających go i podających mu ręce, oznacza to, że Bóg Wszechmogący obdarzy go mądrością, jasnością i wnikliwością. Anioły we śnie reprezentują także najbliższych świadków, opiekunów, policjantów czy wysłanników władcy. Walka z aniołem we śnie oznacza utratę statusu. Walka z aniołem we śnie oznacza również cierpienie, kłopoty, upokorzenie i spadek w randze. Widok aniołów wchodzących do domu we śnie oznacza, że ​​złodziej włamie się do takiego domu. Jeśli aniołowie rozbroją kogoś we śnie, oznacza to, że straci on swoje bogactwo i siłę lub może rozwieść się z żoną. Jeśli aniołowie oferują osobie we śnie tacę z owocami, oznacza to, że odejdzie z tego świata jako męczennik. Jeśli aniołowie przeklinają kogoś we śnie, oznacza to, że niewiele troszczy się o swoją religię. Jeśli we śnie widzi się zgromadzenie niebiańskich aniołów razem z aniołami ognia piekielnego, oznacza to wrogość i podziały. Jeśli chory widzi, jak we śnie walczy z aniołem, jest to znak jego śmierci. Jeśli we śnie widzi się anioła, który przyjmuje postać dziecka, przedstawia to jego przyszłość. Jeśli widzi anioła jako młodzieńca, młodzieniec reprezentuje czas obecny i wszelkie wydarzenia, które będą miały miejsce w jego trakcie. Jeśli anioł pojawia się we śnie w postaci starca, reprezentuje przeszłość. Jeśli we śnie widzi się aniołów modlących się i proszących Boga o przebaczenie w jego imieniu, oznacza to, że jego życie duchowe i religijne rozwinie się na lepsze i stanie się bogaty. Jeśli we śnie widzi się aniołów schodzących na cmentarz, oznacza to obecność błogosławionych i prawych dusz w tym miejscu. Jeśli we śnie widzi się aniołów spacerujących po rynkach, oznacza to, że kupcy bawią się cenami i bawią się środkami. Jeśli aniołowie, którzy są odpowiedzialni za karanie grzesznika w piekle, idą przed umierającą osobą i nie boi się ich we śnie, oznacza to spokój i ciszę. Jeśli widzi się aniołów uczących umierającego we śnie, jak recytować jego ostatnie obrzędy, oznacza to radosną nowinę i osiągnięcie tego, czego pragnie jego serce, gwarancję jego bezpieczeństwa, szczęścia, radości i posiadania błogosławionego i dobrego serca. Jeśli widzi, jak są na niego źli lub biją go lub ujarzmiają i oswajają we śnie, oznacza to, że może powrócić do grzechu, zasłużyć na niezadowolenie swoich rodziców, wzgardzić podporządkowaniem się przykazaniom Boga, a nawet może zaprzeczyć konieczność religii Boga. Takie anioły we śnie reprezentują również wysłanników gubernatora lub jego zastępców. Jeśli umierającemu powiedziano we śnie, że nie przyszli do niego aniołowie, jest to świadectwo jego dobrego charakteru i pobożności, lub może to oznaczać spłatę długów lub powrót do zdrowia po chorobie. Aniołowie we śnie mogą również przedstawiać uczonych, gnostyków lub tłumaczy, którzy rozumieją języki ludzi i mówią wieloma językami. Jeśli chodzi o Muńkara i Nakira, aniołów, którzy przychodzą do grobu po jego pogrzebie, aby go przesłuchać, zobaczenie ich we śnie oznacza dobrobyt dla biednej osoby i znalezienie pracy dla osoby bezrobotnej. (Zobacz także Kastracja)…

…Zaniedbanie lub brak zainteresowania we śnie to zły znak dla zwykłej osoby i oznacza niesprawiedliwość dla osoby u władzy. Jeśli ktoś widzi nieznanego starca, który we śnie traktuje go bez należytej uwagi lub z zaniedbaniem, oznacza to biedę, a starzec we śnie może reprezentować swojego dziadka….

…Powitanie kogoś we śnie oznacza otrzymanie od niego korzyści. Jeśli we śnie wita się przeciwnika, oznacza to zło lub wojnę między nimi. Jeśli widzi się nieznanego starca witającego go we śnie, oznacza to ochronę przed boską karą za swoje grzechy. Jeśli stary jest mu znany, oznacza to dobrobyt. Jeśli ktoś jest rolnikiem, oznacza to, że kupi sadzonki drzew owocowych do swojego gospodarstwa. Jeśli pozdrowienia złoży we śnie nieznana młoda osoba, oznacza to, że uciekniesz przed ciosem wroga. Jeśli ktoś szuka małżeństwa, pozdrowienia oznaczają pozytywną odpowiedź. W przeciwnym razie, jeśli we śnie wita się kogoś, kogo nie zna, a druga osoba nie odpowiada, oznacza to, że jego prośba o małżeństwo zostanie odrzucona. Jeśli dwóch kupców wita się we śnie, oznacza to, że ich biznes się powiedzie, a jeśli drugi kupiec nie odpowie na pozdrowienia we śnie, oznacza to, że ich partnerstwo się rozpadnie. Jeśli wróg go wita i we śnie przynosi mu prezent, oznacza to, że szuka pojednania i jest gotów zapłacić odszkodowanie za ugodę. Jeśli wita się kogoś nieznanym wyrazem twarzy i na co odpowiada we śnie powszechnym pozdrowieniem, oznacza to, że zostanie uratowany od śmiertelnego wypadku, chociaż zostanie nagrodzony za swoją odpowiedź. Jeśli jednak go nie zaakceptuje lub nie odpowie na to we śnie, oznacza to odwrotnie. Jeśli ktoś widzi, jak podaje komuś rękę, a następnie obejmuje go we śnie, oznacza to, że otrzyma radosną nowinę, dobrą nowinę, usłyszy dobre słowa, na które jego odpowiedź będzie taka sama, lub może to oznaczać wiedzę, której nauczy inni. Jeśli ktoś widzi, jak podaje we śnie dłonie i obejmuje wroga, oznacza to, że ich nieporozumienie ustanie. Jeśli widzisz aniołów witających go we śnie, oznacza to, że jego wgląd wzrośnie. Powitania we śnie reprezentują uległość, poddanie się lub potrzebę odpowiedzi na temat zainteresowania, jakie ma się z drugą stroną. Jeśli ktoś zaczyna rozmawiać z kimś przed powitaniem go we śnie, oznacza to innowację i taką samą interpretację podaje się, jeśli nie odpowiada na powitanie lub jeśli odpowiada gestem. Płacenie pozdrowień za pokój na zakończenie modlitwy we śnie oznacza podążanie własną drogą, przestrzeganie właściwych tradycji, wykonywanie pracy, rezygnację z pracy, zatrudnienie, zwolnienie, podróże i zyski. Jeśli ktoś kończy swoje modlitwy, rozpoczynając pozdrowienia od lewej strony, a następnie idąc we śnie w prawo, oznacza to, że podąża drogą zła i innowacji. Jeśli ktoś kończy swoje modlitwy bez tradycyjnych pozdrowień we śnie, oznacza to, że bardziej interesuje go zbieranie zysków niż ochrona inwestycji kapitałowej. (Zobacz także Modlitwy 2)…

…Dla muzułmanina korona we śnie reprezentuje Święty Koran, wiedzę, dobrobyt lub małżeństwo z zamożną kobietą. Noszenie korony we śnie oznacza spłodzenie syna, przeprowadzkę do nowego miasta lub zmuszenie wroga do odwrotu. Jeśli kobieta widzi, że we śnie nosi koronę, oznacza to małżeństwo z osobą szlachetną i wysoko postawioną. Jeśli jest mężatką i jest w ciąży, oznacza to, że urodzi syna. Jeśli więzień widzi, że we śnie nosi koronę, oznacza to, że zostanie zwolniony z więzienia i odzyska godność. Noszenie korony nabijanej lub inkrustowanej klejnotami we śnie jest lepsze niż noszenie zwykłej złotej korony. Noszenie złotej korony we śnie to również zły znak. Jeśli wdowa widzi, że we śnie nosi koronę wysadzaną klejnotami, oznacza to małżeństwo z zamożną osobą z innego kraju. Jeśli we śnie korona jest ze złota, oznacza to, że poślubi starca, którego wkrótce odziedziczy. Jeśli niesprawiedliwy władca we śnie widzi, że nosi złotą koronę, oznacza to, że straci wzrok, a jeśli we śnie zobaczy siebie w złotej koronie wysadzanej klejnotami, oznacza to nawiązanie interesów handlowych z obcym krajem. Jeśli korona kobiety zostanie skradziona we śnie, oznacza to śmierć jej męża. (Zobacz także Turban)…

…(Brak poczucia humoru) Pijak we śnie reprezentuje nieszczęście, stres, depresję, zmartwienia, próżność, arogancję, rozpustę i nadużywanie bogactwa. Wino we śnie reprezentuje króla drinków. Jeśli ktoś upije się winem, to we śnie zdziera koszulę, to znaczy, że uporządkował swoje życie i harmonijnie je zorganizował. Oznacza to również, że nadużył swoich przywilejów oddając się próżnym przyjemnościom życia do takiego stopnia, że ​​nie mógł znieść życia w takiej wygodzie ani kontrolować swoich namiętności i pragnień. Jeśli ktoś we śnie pije wino ku niemu, oznacza to, że zarabia nielegalne pieniądze. Oznacza to również, że takie zarobki będą wydawać się mieć nad nim władzę w sposobie ich wydawania. Upić się we śnie bez picia alkoholu oznacza niemoc lub dziecinność starca. Pijanie we śnie to zły znak, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, ponieważ oznacza ignorancję i komplikacje w życiu. Jeśli jednak przerażona osoba widzi się we śnie pijana, oznacza to, że przezwycięży swoje lęki. Udawanie we śnie pijanego oznacza fałszywe twierdzenie. Takiej osobie można również postawić jako lekcję nieprawdziwe oskarżenie o czuwanie, więc może powstrzyma się od fałszywych twierdzeń i wyjdzie z takich fałszywych przeciwności, jakby był pijany bez picia. Jeśli pobożny człowiek widzi się we śnie pijany, może to oznaczać jego miłość do Boga Wszechmogącego. (Zobacz także Intoxicants)…

…(Mąka | Poruszanie się w kółko) We śnie młynarz przedstawia samolubną osobę, która jest szczególnie zainteresowana zdobywaniem doczesnych korzyści i za jakąkolwiek cenę może to kosztować. Jeśli we śnie widzi się starca, który jest młynarzem, starzec reprezentuje tu swojego dziadka lub serdecznego przyjaciela, dzięki czemu będzie się dobrze rozwijał i stanie się niezwykle bogaty dzięki swojej działalności. Jeśli młynarz jest młodym i silnym mężczyzną we śnie, to reprezentuje silnego pomocnika. Młynarz piekarski we śnie oznacza, że ​​ciężką pracą osiągnie się swoje cele. Jeśli we śnie widzi się, jak mielimy wystarczającą ilość pszenicy dla dwóch, trzech lub czterech osób, oznacza to, że pracuje na własne potrzeby i ledwo może utrzymać rodzinę. Jeśli młynarz jest młodym mężczyzną, który ma siwe włosy we śnie, reprezentuje zarówno dobrobyt, jak i siłę. Widok młynarza we śnie to także przeciwności losu, walki, rozrzutnik, lichwa lub ciężko pracujący opiekun. Mielenie innych ziaren we śnie oznacza rozproszenie niepokoju i goryczy z serca. (Zobacz także Saffron)…

…(Król | Czwarte niebo | Planeta) We śnie słońce reprezentuje wielkiego króla, wice-regenta, ojca, księcia, dowódcę, złoto lub piękną kobietę. Jeśli we śnie widzi się siebie przemienionego w słońce, oznacza to, że może otrzymać panowanie, które sięgnie tak daleko, jak blask, jaki widzi w jego śnie. Jeśli we śnie widzi się siebie trzymającego słońce, oznacza to, że zyska siłę i bogactwo, które będzie możliwe dzięki komuś z rządu. Jeśli ktoś we śnie otrzyma słońce wiszące jako naszyjnik, oznacza to, że zdobędzie miejsce w senacie. Jeśli zbliży się do słońca lub usiądzie w nim we śnie, oznacza to, że zdobędzie władzę, bogactwo i wsparcie. Jeśli kwalifikuje się, zakres jego mocy rozciągnie się między dwoma horyzontami, które widzi w swoim śnie, lub może to oznaczać, że zdobędzie wiedzę połączoną ze sławą. Jeśli ktoś we śnie widzi, że jest właścicielem słońca, oznacza to, że jego słowa będą szanowane i słuchane przez kogoś u władzy. Jeśli ktoś u władzy widzi, jak słońce wygląda jasno i lśniąco we śnie, oznacza to, że jego autorytet wzrośnie lub że będzie pomagał komuś w przywództwie. W przeciwnym razie oznacza to, że będzie żył szczęśliwie i zdobędzie legalne bogactwo. Jeśli kobieta widzi taki sen, oznacza to, że będzie cieszyć się małżeństwem i otrzyma to, co podoba jej się od męża. Jeśli we śnie wschodzi słońce w domu, oznacza to, że dostanie ważne spotkanie polityczne lub że powinien uważać na swoje powiązania z kimś u władzy, albo może to oznaczać małżeństwo. Jeśli słońce wschodzi w czyimś domu i oświetla cały dom we śnie, oznacza to, że otrzyma honor, godność, rangę i sławę. Jeśli kobieta we śnie widzi wschodzące słońce w jej domu, oznacza to, że poślubi osobę zamożną, a jej horyzont się rozszerzy. Blask słońca we śnie oznacza cześć, potęgę i sprawiedliwość władcy tej krainy. Jeśli widzi się słońce rozmawiające z nim we śnie, oznacza to, że zostanie uhonorowany i pochwalony przez gubernatora. Jeśli widzi się słońce lub księżyc rozmawiające z nim, a następnie spaceruje z nimi we śnie, oznacza to jego śmierć. Jeśli we śnie widzi się słońce wschodzące z niezwykłego kierunku, jest to pożyteczna wiedza, którą zdobędzie. Jeśli we śnie słońce świeci nad głową, a nie nad resztą jego ciała, oznacza to, że otrzyma on znaczną odpowiedzialność. Jeśli jego promienie wzejdą, by świecić nad jego stopami, a nie resztą ciała we śnie, oznacza to projekt rolniczy, który zapewni mu dobrobyt i legalne zarobki. Jeśli słońce dyskretnie świeci nad brzuchem i ludzie nie zauważają tego we śnie, oznacza to, że zostanie dotknięty trądem. Jeśli świeci nad jego klatką piersiową, a nie równowagą jego ciała we śnie, oznacza to chorobę. Jeśli kobieta widzi, że słońce objęło ją we śnie od szyi w dół, oznacza to, że poślubi osobę posiadającą władzę i tylko na jedną noc. Jeśli taka osoba rozwodzi się z nią następnego ranka, oznacza to, że może zostać prostytutką. Jeśli we śnie słońce wschodzi z otwartego brzucha, oznacza to jego śmierć. Jeśli ktoś widzi zachodzące słońce i siebie za nim idzie, oznacza to również śmierć. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie idącego za słońcem, oznacza to, że zostanie schwytany i uwięziony. Jeśli we śnie widzi się, jak słońce zmieniło się w starca, oznacza to, że gubernator stanie się osobą pobożną i bogobojną. W przeciwnym razie, jeśli we śnie słońce zamienia się w młodego człowieka, reprezentuje to jego słabość. Jeśli we śnie widzi się płomienie ognia odchodzące od słońca, oznacza to oskarżenie niektórych członków gabinetu gubernatora lub kogoś z jego rady. Jeśli we śnie widzi się czerwone słońce, oznacza to zepsucie. Jeśli we śnie zmieni kolor na żółty, oznacza to chorobę. Jeśli we śnie robi się czarny, oznacza to straty. Jeśli ktoś szuka we śnie słońca po zachodzie słońca, oznacza to, że wszystko, co jest mu przeznaczone, czy to dobre, czy złe, minęło. Jeśli we śnie widzi się wschód słońca w innym czasie niż jego zwykły czas, oznacza to, że w różnych częściach kraju będzie miało miejsce powstanie przeciwko rządowi. Jeśli we śnie widzi się siebie ze słońcem i gdyby pracował w rządzie lub wojsku, oznacza to, że zdradzi swojego zwierzchnika lub władcę tej krainy. W przeciwnym razie oznacza to, że jego stan się pogorszy, a życie obróci się przeciwko niemu. Jeśli słońce nie ma promieni we śnie, oznacza to, że gubernator lub generał armii straci szacunek. Jeśli jest administratorem, oznacza to, że zostanie odwołany ze swojej funkcji. Jeśli jest podmiotem lub pracownikiem, oznacza to, że straci swoje źródło dochodu. Jeśli kobieta widzi we śnie słońce, które nie ma promieni, oznacza to, że jej mąż pozbawi ją jej potrzeb. Jeśli we śnie widzi się słońce rozpadające się na dwoje, oznacza to utratę władzy. Jeśli we śnie widzi się zachodzące słońce, oznacza to, że na mieszkańców ziemi spadnie wielkie nieszczęście. Jeśli we śnie spadnie na ziemię, oznacza to śmierć ojca. Patrzenie we śnie w słońce oznacza zdobycie autorytetu i panowania lub przewodniczenie ludziom w swojej okolicy. Jeśli podróżnik zobaczy we śnie zbyt jasne słońce, oznacza to, że bezpiecznie wróci do domu. Jeśli we śnie widzi się słońce wschodzące ze wschodu i zachodzące na zachodzie z wyraźną jasnością we śnie, oznacza to błogosławieństwo dla tej krainy. Jeśli ktoś połknie słońce we śnie, oznacza to cierpienie, smutek lub śmierć. Jeśli słońce wschodzi z Zachodu, oznacza to zniesławienie, ujawnienie bolączek osoby, która je widzi, lub wyjawienie tajemnicy. Wschód słońca z Zachodu to także powrót do zdrowia po chorobie, a dla biznesmena to zyski z tego kierunku, ale generalnie może to oznaczać ujawnienie tajemnicy, skandal lub śmierć. Ta sama interpretacja jest podana, gdy widzimy, jak słońce wschodzi z południa i zachodzi na północy. Jeśli słońce zmienia swoją naturę we śnie, oznacza to kłopoty na tej ziemi. Jeśli ktoś we śnie siedzi pod słońcem, oznacza to, że otrzyma honor i błogosławione korzyści. Złapanie promieni słońca we śnie oznacza otrzymanie nieustannego bogactwa. Wschód słońca we śnie oznacza również budzenie ludzi do pracy, szukania środków do życia, spłodzenia syna czy uwolnienia więźnia. Jeśli ktoś coś ukrywa, to widok słońca we śnie oznacza, że ​​jego sekret zostanie ujawniony. Jeśli we śnie widzi się promienie słońca padające na jego łóżko lub zagrażające mu, oznacza to bolesną chorobę lub zapalenie skóry. Jeśli promienie słoneczne padające na jego łóżko zapewniają mu we śnie dobrą energię, to oznacza to dobre zbiory lub dobre zdrowie. Jeśli podróżni widzą we śnie wiele słońc na niebie, oznacza to zyski i dobrobyt. Ucieczka przed słońcem we śnie oznacza, że ​​można opuścić żonę, uciec przed gubernatorem tej krainy lub uciec przed złem. Jeśli słońce i księżyc spotykają się we śnie, oznacza to królewskie małżeństwo lub małżeństwo pięknej kobiety i bogatego mężczyzny. Chmury zasłaniające promienie słońca we śnie oznaczają chorobę. Jeśli ktoś we śnie niesie słońce w torbie, oznacza to pieniądze. Słońce we śnie może również przedstawiać mędrca lub nauczyciela, którego poszukuje się. W przeciwnym razie słońce we śnie mogłoby reprezentować gubernatora, swojego męża, żonę, dziecko, matkę, córkę, ciocię, ojca lub dziadka, a powyższe interpretacje będą odnosić się do takiej osoby. Cokolwiek stanie się ze słońcem we śnie, wpłynie na takich ludzi. Jeśli widzi się wschodzące słońce, a następnie natychmiast zachodzące we śnie w tym samym kierunku, oznacza to noworodka, który może umrzeć wkrótce po urodzeniu, zawracając byłego więźnia do więzienia wkrótce po jego uwolnieniu, zarabiając niesamowite ilości pieniędzy lub żałując od grzechu, powrotu do wykroczenia, powrotu panny młodej do domu rodziców zaraz po nocy poślubnej, czy też może oznaczać pojednanie między mężem i żoną. Jeśli we śnie widzi się słońce i księżyc świeci na nim, oznacza to, że jego rodzice są z niego zadowoleni. Jeśli we śnie widzi się, jak klęczy przed słońcem lub księżycem, oznacza to, że popełni straszny grzech lub ohydną zbrodnię. We śnie słońce reprezentuje także środki do życia, zarobki, kierownictwo duchowe, podążanie za prawdą, nowe szaty lub powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie. Widzenie we śnie wielu słońc na niebie oznacza rozprzestrzenianie się innowacji religijnych. Jeśli jasność słońca przekracza normę i staje się nie do zniesienia we śnie, oznacza to przeciwności. Zjadanie słońca we śnie oznacza czerpanie korzyści z jego usług i prosperowanie z jego promieni, albo że ktoś może stać się człowiekiem wiedzy, uczonym, astrologiem lub wróżbitą. Jeśli promienie słońca spowodują oparzenia kogoś we śnie, oznacza to, że zakocha się w pięknej twarzy, a może zostanie zraniony przez kogoś, kogo uwielbia, lub może to oznaczać utratę duchowego kierownictwa lub może być surowym ostrzeżeniem dla kobiety, którą kocha. Jeśli kobieta we śnie widzi siebie niosącą słońce, oznacza to, że znajdzie męża lub urodzi syna. Jeśli widzi się, jak słońce rozmawia z nim we śnie, oznacza to, że odkryje tajemnicę lub zdobędzie wiedzę o duchach, albo może zostać tłumaczem, analitykiem lub konsultantem. Widzenie słońca, księżyca i gwiazd razem we śnie oznacza przeciwności losu, zazdrość ze strony własnej rodziny lub może oznaczać strach. Jeśli promienie słońca spalą plony we śnie, oznacza to zniszczenie i zarazę lub rosnące ceny. (Zobacz także Eclipse | Heavens)…

…(Czciciel ognia | Mędrcy | Mag | Mazdaizm | Czarownik) Widzenie we śnie starca czczącego ogień oznacza stawienie czoła osobie, której nie zależy na unicestwieniu wroga. Widzenie siebie we śnie wielbiącego ogień oznacza apostazję, cudzołóstwo, kradzież, morderstwo, składanie fałszywej przysięgi, politeizm lub bycie niesprawiedliwym. Odwrócenie się od oddawania czci ogniu i przyjęcie we śnie judaizmu lub chrześcijaństwa oznacza doświadczenie wielkich zmian w życiu. Oddawanie czci ogniu we śnie oznacza pragnienie ziemskich przyjemności. Oddawanie czci ogniu we śnie oznacza również pragnienie pracy dla władcy lub króla, albo też może oznaczać zbłądzenie. Jeśli ogień, któremu oddajesz cześć, nie pali się we śnie, oznacza to, że szuka nielegalnego zarobku….