(Zobacz Spór | Hazard)

Sen o kłótni między przyjaciółmi wskazuje na trudności i uwikłania. Sen o kłótni między mężczyznami wskazuje na tchórzostwo. Marzenie o kłótni między kobietami wskazuje na rywalizację. Sen o kłótni między mężczyzną a kobietą wskazuje na zbliżający się ślub….

Ogłasza obawy.

Kłótnie w snach, zwiastują nieszczęście i zaciekłe kłótnie. Dla młodej kobiety jest to sygnał fatalnych przykrości, a dla zamężnej rozłąki lub ciągłe nieporozumienia. Słyszenie, jak inni się kłócą, oznacza niezadowalający interes i rozczarowujący handel….